Warunki użytkowania i sprzedaży

Poniższe warunki regulują korzystanie ze strony internetowej casachicboutique.com (będącej „Witryną”). PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY I/LUB ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA I SPRZEDAŻY, W TYM GWARANCJE I ZASTRZEŻENIA. Korzystając z tej Witryny i składając zamówienie, zgadzasz się na następujące warunki użytkowania i sprzedaży („Warunki użytkowania i sprzedaży”) oraz naszą politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie możesz korzystać z tej Witryny ani składać zamówienia. Casa Chic Ltd („Casa chic”, „Casa Chic Boutique”, „my” lub „nas”) zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji, zmiany lub aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania i sprzedaży. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania i sprzedaży, zgadzasz się na przestrzeganie takich modyfikacji, zmian lub aktualizacji.

1. Warunki użytkowania

Warunki ogólne
Informacje zawarte w tej Witrynie, w tym między innymi zasady regulujące korzystanie z Witryny, mogą ulec zmianie. Data ostatniej zmiany (zmian) niniejszych Warunków użytkowania i sprzedaży jest określona powyżej w punkcie „Ostatnia aktualizacja”. Korzystanie z Witryny po takiej zmianie oznacza zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie zmienionych zasad. Wszelkie takie zmiany nie będą miały wpływu na warunki sprzedaży mające zastosowanie do zamówień zaakceptowanych przez nas przed datą takiej zmiany (zmian).

Prawo autorskie
Cały projekt strony, tekst, grafika oraz ich wybór i układ są własnością Casa Chic Ltd., wszelkie prawa zastrzeżone, lub w przypadku materiału produktu, cały tekst i grafika są chronione prawami autorskimi pierwotnego właściciela, wszelkie prawa zastrzeżone . Udziela się zgody na kopiowanie elektroniczne i drukowanie w formie papierowej części tej Witryny wyłącznie w celu korzystania z tej Witryny jako zasobu informacyjnego (lub zamawiania towarów lub usług i korzystania z tej Witryny jako zasobu zakupów). Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów na tej Stronie – w tym powielanie do celów innych niż wymienione powyżej, modyfikacja, dystrybucja lub powielanie – bez uprzedniej pisemnej zgody Casa Chic Ltd. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe
Strona casachicboutique.com oraz znak i logo casachicboutique.com są znakami usługowymi Casa Chic. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy firm lub logo cytowane w niniejszym dokumencie lub w Witrynie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Łącza do innych witryn internetowych
Nie składamy żadnych roszczeń ani oświadczeń i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakości, charakteru lub niezawodności jakichkolwiek zewnętrznych lub stron trzecich dostępnych za pośrednictwem hiperłączy z tej Witryny lub jakichkolwiek zewnętrznych lub zewnętrznych witryn linkujących do tej Witryny.

Gwarancje i zastrzeżenia: korzystanie z tej witryny this
Zamierzamy, aby informacje i dane zawarte w Witrynie lub przekazywane innymi kanałami, w tym między innymi telefonicznie i pocztą elektroniczną, były dokładne i wiarygodne, jednak ponieważ informacje i dane zostały zebrane z różnych źródeł, jest to pod warunkiem „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z tej Witryny na własne ryzyko. MY, WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W KTÓRYM JAKIEKOLWIEK TAKIE GWARANCJE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I/LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI WITRYNY LUB INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM PRZYWOŁANIU , W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I/LUB WARUNKÓW, NIENARUSZANIA PRAW, KOMPATYBILNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, DOKŁADNOŚCI, WARUNKÓW KOMPLETNOŚCI LUB WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGÓW TRANSAKCJI LUB UŻYTKOWANIA LUB HANDLOWYCH.

Ograniczenie odpowiedzialności: korzystanie z tej witryny
W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, NASTĘPCY, SPÓŁKI ZALEŻNE, DYSTRYBUTORZY, PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB OSOBY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄ INFORMACJE NA TEJ STRONIE LUB ZA POMOCĄ INNYCH KANAŁÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI TELEFONAMI I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WITRYNIE LUB INNEJ OSOBIE LUB PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, KARNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH LUB UTRATĘ KORZYSTANIA) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI W NIMI ZAWARTYCH, CZY NA GWARANCJI, KONTRAKCIE, CZYNIE CZYNNYM LUB INNYCH, NAWET JEŚLI Zostaliśmy POINFORMOWANI LUB POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB NIE MOŻNA UTRATA ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIAM LUB OSZUSTWA LUB OSZUSTWO WPROWADZENIE W BŁĄD. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że powyższy paragraf ma zastosowanie do wszystkich informacji lub danych dostępnych od nas za pośrednictwem Witryny lub innych kanałów.

Prawo rządowe
Witryna jest obsługiwana przez nas z naszych biur Victoria, Malta. Niniejsze warunki użytkowania i wszelkie zobowiązania pozaumowne z nich wynikające lub w związku z nimi podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a użytkownik może wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z lub w związku z niniejsze warunki (w tym spory pozaumowne) w sądach angielskich. Jeśli jednak mieszkasz w Szkocji, Irlandii Północnej lub Irlandii, możesz również wszcząć postępowanie sądowe w Szkocji, Irlandii Północnej lub Irlandii (w stosownych przypadkach). Nie składamy żadnych oświadczeń, że informacje w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach, a dostęp do Witryny z terytoriów, na których zawartość Witryny może być nielegalna, jest zabroniony. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację naszych Warunków użytkowania. Copyright 2002 – 2019, Casa Chic Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Warunki sprzedaży

Poniżej przedstawiono warunki, na jakich dostarczamy Państwu produkty. Jeśli kupujesz produkty jako konsument, nic w niniejszych warunkach nie wpływa na Twoje prawa, a my mamy prawny obowiązek dostarczania produktów zgodnych z umową między nami. Więcej informacji na temat swoich praw można znaleźć na stronie internetowej Citizens Advice pod adresem www.adviceguide.org.uk. Przyjęcie zamówienia – Jeśli przyjmiemy Twoje zamówienie, wyślemy Ci potwierdzenie tego e-mailem. Otrzymanie przez Ciebie potwierdzenia zamówienia e-mailem stanowi naszą akceptację zamówienia i zawarcie między nami umowy sprzedaży zamówionych towarów, z zastrzeżeniem niniejszych warunków („Umowa”). Powinieneś zachować tę wiadomość e-mail w swojej dokumentacji. Podczas gdy po takiej akceptacji zawsze będziemy starać się spełnić wymagania Twojego zamówienia, po potwierdzeniu mogą zaistnieć okoliczności, w których nie będziemy w stanie wysłać produktów z powodu niedostępności (o czym nie byliśmy świadomi w momencie potwierdzenia zamówienia) . W takim przypadku powiadomimy Cię tak szybko, jak to możliwe i zwrócimy pieniądze za niedostępne produkty z powrotem na Twoją kartę lub konto. Jeśli proces płatności nie rozpoczął się w tym czasie, pieniądze za takie produkty nie zostaną pobrane z Twojego konta ani z Twojej karty. Nasza akceptacja nie gwarantuje zatem i jest uzależniona od dostępności produktów po otrzymaniu przez Ciebie wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Nasze produkty-Ceny i dostępność produktów na Stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby nie popełniać błędów w Witrynie i zapewnić, że opisy, szczegóły i wymiary naszych produktów, nasze ceny i inne informacje o nas lub naszych produktach są dokładne i aktualne, mogą wystąpić błędy. Błędy zostaną poprawione po ich wykryciu, a my zastrzegamy sobie prawo do odwołania dowolnej podanej oferty i poprawienia wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć (w tym po złożeniu zamówienia). Jeśli zidentyfikujemy błąd, który ma istotny wpływ na Twoje potwierdzone zamówienie, powiadomimy Cię tak szybko, jak to możliwe i udostępnimy Ci opcję anulowania zamówienia w całości lub części zamówienia, na którą wpłynęły nieprawdziwe informacje. Jeśli dokonasz takiego anulowania, pieniądze za anulowaną część zamówienia zostaną zwrócone na Twoje konto lub na Twoją kartę (lub nie zostaną w ogóle pobrane, jeśli proces płatności nie został jeszcze rozpoczęty). To w żaden sposób nie ogranicza ani nie ogranicza możliwości zwrotu towaru zgodnie z naszą polityką zwrotów. Ceny i płatność– Cena produktu będzie taka, jak pokazano na stronach zamówienia podczas składania zamówienia. Płatność za produkt jest wymagana przy wysyłce. Jeśli produkty są wysyłane w ratach, płatność może zostać pobrana w ratach, gdy każdy produkt jest wysyłany (ale nie przekroczy sumy zamówienia). W przypadku nieotrzymania płatności nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia produktu do Ciebie. Nasze faktury na cenę zakupionych produktów są określone w potwierdzeniu zamówienia e-mailem, które do Ciebie wysyłamy. Możesz również przejrzeć i wydrukować te faktury w dowolnym momencie, logując się do sekcji Moje konto na Stronie. Powinieneś zachować kopie faktur w swojej dokumentacji.

Dostawa –Podamy Ci szacowany termin dostawy i postaramy się dostarczyć zamówione produkty w szacowanym okresie i dostarczymy Twoje zamówienie w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Tobą, jak określono w naszym e-mailowym potwierdzeniu zamówienia (patrz Zamówienie Akceptacja, powyżej). Należy pamiętać, że niektóre produkty wymagają podpisu jako dowodu dostawy. Dostawa może być opóźniona z powodu okoliczności pozostających poza naszą kontrolą. W takim przypadku powiadomimy Cię tak szybko, jak to możliwe i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia. W przypadku nieudanej dostawy do Państwa, nasz kurier może ponowić próbę doręczenia, zostawić przesyłkę u sąsiada lub w bezpiecznym miejscu poza domem lub zostawić kartę lub skontaktować się z Państwem w celu ponownego ustalenia doręczenia. W takim przypadku możemy obciążyć Cię kosztami przechowywania i dalszymi kosztami dostawy. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą w celu ponownego zorganizowania dostawy, możemy rozwiązać Umowę. Ryzyko i własność – będziesz odpowiedzialny za produkty od momentu dostarczenia Ci produktów pod wskazany adres dostawy. Będziesz właścicielem produktu po otrzymaniu przez nas pełnej płatności za ten produkt. Prawo do anulowania – Masz pewne prawa do anulowania swojej umowy zgodnie z nasząPolityką zwrotów.Twoje prawa zależą od tego, co kupiłeś, przyczyny zwrotu i kiedy zdecydujesz się rozwiązać Umowę. Jeśli skorzystałeś z jakiejkolwiek gwarancji producenta dotyczącej zakupionego produktu, możesz mieć prawa wynikające z tej gwarancji, które powinieneś skierować do producenta. Niektóre zamówienia mogą stanowić niewłaściwe korzystanie z naszej Witryny. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odmowy lub anulowania jakiejkolwiek Umowy z dowolnego powodu. W przypadku odrzucenia zamówienia płatność nie zostanie pobrana lub zostanie zwrócona. Twoje konto może również zostać ograniczone lub zamknięte z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, jeśli naruszyłeś niniejsze Warunki użytkowania i sprzedaży lub jakąkolwiek inną politykę lub warunki użytkowania związane z Witryną lub jeśli w inny sposób niewłaściwie korzystałeś z Witryny. Weryfikacja niektórych informacji może być wymagana przed przyjęciem zamówienia. Zamówienie może nie zostać przyjęte, jeśli takie informacje nie zostaną otrzymane od Ciebie w odpowiedzi na takie żądanie.

Gwarancje i zastrzeżenia: Sprzedaż towarów
Jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczania produktów zgodnych z Umową, a kupując jako konsument, masz pewne prawa, w tym prawa związane z wadliwymi lub błędnie opisanymi towarami, które mają zastosowanie oprócz naszej Polityki zwrotów. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do produktów. Nie ma to wpływu na Twoje prawa w przypadku zakupu jako konsument, ani nie ma wpływu na Twoje prawa do anulowania jakiejkolwiek Umowy w ramach Umów konsumenckich (Informacje, anulowanie i dodatkowe opłaty) Regulations 2013.

Ograniczenie odpowiedzialności: sprzedaż towarów
Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za straty, które są naturalną, przewidywalną konsekwencją naruszenia przez nas niniejszych Warunków sprzedaży. W ŻADNYM WYPADKU MY LUB NASI KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, NASTĘPCY ANI SPÓŁKI ZALEŻNE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA NA MOCY UMOWY ZAWARTEJ NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA I SPRZEDAŻY:

 1. GDY UŻYTKOWNIK JESTEŚ FIRMĄ, DLA JAKICHKOLWIEK FIRM ZA UTRATĘ DOCHODÓW, ZYSKÓW, PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, DOBRĄ WOLĘ LUB MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH LUB JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA REPUTACJI FIRMY; LUB
 2. WSZELKIE STRATY, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W MOMENCIE Obojgu NAS W MOMENCIE UMOWY.

W PRZYPADKU KUPUJĄCEGO JAKO KONSUMENT NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA I SPRZEDAŻY ORAZ NASZA POLITYKA ZWROTÓW NIE BĘDĄ WPŁYWAĆ NA TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE W INNY SPOSÓB. WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z MIEJSCOWYM BIUREM PORAD DLA OBYWATELI. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIAM, OSZUSTWAMI LUB OSZUSTWO WPROWADZENIE W BŁĄD LUB NARUSZENIE PRAW UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że powyższy akapit ma zastosowanie do wszystkich produktów lub usług, które kupujesz od nas za pośrednictwem Witryny lub innych kanałów.

Spory: sprzedaż towarów
Jeśli masz jakikolwiek problem dotyczący produktu lub usługi, którą kupiłeś od nas, możesz starać się o rozstrzygnięcie sporu pozasądowego za pomocą procedury alternatywnego rozstrzygania sporów lub internetowego rozstrzygania sporów (ADR / ODR). Procedury te są alternatywą dla rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu lub przed sądem i jako takie nazywają się Alternatywnym Rozstrzyganiem Sporów (ADR). Kiedy są przeprowadzane w trybie online, nazywa się je Online Dispute Resolution (ODR). Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązywanie sporów za pośrednictwem ADR/ODR jest łatwiejsze, szybsze i tańsze niż rozwiązywanie sporów przed sądem. Na mocy ogólnounijnego rozporządzenia w sprawie ODR Komisja Europejska ustanowiła europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Platforma ODR to platforma internetowa, która została specjalnie zaprojektowana, aby pomóc konsumentom, którzy kupili towary lub usługi online, a następnie mają problem z zakupem online. Umożliwia zgłoszenie sporu umownego i przeprowadzenie procedury ADR przez Internet oraz w dowolnym z 23 języków urzędowych Unii Europejskiej. Platforma ODR jest dostępna tutaj: https://ec.europa.eu/odr.

Nasze szczegóły
Zarejestrowana nazwa: Casa Chic Ltd Zarejestrowana pod adresem: Casa Chic Ltd., 102 Fulham Palace Road, Hammersmith, London, W6 9PL, Wielka Brytania Numer rejestracyjny firmy: 9796605 Numer VAT: GB224592508

Prawo rządowe
Niniejsze Warunki sprzedaży oraz wszelkie zobowiązania umowne lub pozaumowne z nich wynikające lub w związku z nimi podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a użytkownik może wszcząć postępowanie sądowe w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z lub w związek z niniejszymi warunkami (w tym spory pozaumowne) przed sądami angielskimi. Jeśli jednak mieszkasz w Szkocji, Irlandii Północnej lub Irlandii, możesz również wszcząć postępowanie sądowe w Szkocji, Irlandii Północnej lub Irlandii (w stosownych przypadkach). Prześlij nam swoje sugestie Opinie klientów są dla nas bardzo ważne. Zawsze szukamy sposobów, aby lepiej Ci służyć. Chcemy, abyś stał się kupującym na całe życie dzięki casachicboutique.com. Napisz do nas.Skontaktuj się z nami Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby Ci służyć. Zapoznaj się z nasząpolityką zwrotów, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zwrotów. Dziękuję za Twój biznes. Jeśli chcesz złożyć Zamówienie Zakupu, prosimy lub o kontakt:

Przez telefon: +356 2703 7470
E-mailem: hello@casachicboutique.com
Pocztą: Casa Chic Ltd., 102 Fulham Palace Road, Hammersmith, London, W6 9PL, United Kingdom

Zapytania mediów:

Jeśli jesteś członkiem mediów i masz pytania dotyczące firmy lub chciałbyś pokazać nas w swojej publikacji, napisz do nas na adres hello@casachicboutique.com, a my niezwłocznie odpowiemy na Twoją prośbę.

Regulamin programu nagród Casa Chic

Program nagród Casa Chic („Program nagród”) jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników Witryny, którzy zarejestrowali się w Programie nagród zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi poniżej i na Witrynie. Nagrody Funty mogą być stosowane do przyszłych zakupów w Witrynie zgodnie z warunkami określonymi poniżej i naszymi Warunkami użytkowania. Rejestracja w Programie nagród odbywa się automatycznie wraz z rejestracją w Witrynie.

Korzyści z członkostwa

Nagrody
Nagrody zdobyte w funtach Członkowie mogą zdobyć określone „funty nagrody” od

 1. Program Polecający
 2. Program recenzji produktów
Okres wykupu Trzy miesiące od daty dokonania zakupu kwalifikującego się do programu Rewards Re
Opłata członkowska Żaden

Program Polecający

Program poleceń Casa Chic ma na celu nagradzanie obecnych członków („Sponsorzy”) funtami nagród za polecanie nowych członków („Odbiorcy”) Casa Chic. Sponsorzy mogą polecać tylu znajomych, ilu chcą, ale otrzymają nagrody w funtach tylko za maksymalnie 10 udanych poleceń miesięcznie. Jeśli kwalifikujące się zamówienie Odbiorcy zostanie anulowane, funty za nagrody zostaną unieważnione. Poprzednie zakupy nie uprawniają do otrzymania Funtów Rewards, a Funtów Rewards nie można zastosować z mocą wsteczną. Zaproszenia należy wysyłać do poszczególnych odbiorców. Każda próba masowej dystrybucji jest podstawą do natychmiastowego zamknięcia konta Sponsora i dezaktywacji jego osobistego linku polecającego. Dystrybucja premii Rewards podlega moderacji w przypadku podejrzenia oszustwa.

Program poleceń biznesowych i handlowych

Sponsorzy otrzymają swoje funty za nagrody dopiero po tym, jak ich Odbiorca użyje swojego unikalnego kodu promocyjnego, a ich zamówienie zostanie wysłane. Sponsorzy zostaną powiadomieni e-mailem, kiedy ich funty za nagrody będą dostępne do wykorzystania. Nagrody w funtach przyznane sponsorom będą ważne tylko przez 90 dni. Jeśli Odbiorca nie użyje unikalnego kodu promocyjnego w ciągu 30 dni, wygaśnie i utraci ważność. Poprzednie zakupy nie uprawniają do otrzymania Funtów Rewards, a Funtów Rewards nie można zastosować z mocą wsteczną. Zamówienia zawierające zakup bonów upominkowych nie kwalifikują się. Masowa dystrybucja i dystrybucja wśród nieznajomych jest zabroniona. Naruszenie tego stanowi podstawę do natychmiastowego zamknięcia konta Sponsora i dezaktywacji jego osobistego linku polecającego. Dystrybucja polecających kodów promocyjnych i funtów za nagrody podlega moderacji w przypadku podejrzenia oszustwa.

Program recenzji produktów

Program recenzji produktów Casa Chic ma na celu nagradzanie obecnych członków za napisanie recenzji produktów zakupionych w Witrynie. Członkowie mogą być nagradzani określonymi funtami w ramach nagród lub mogą otrzymać inne korzyści za takie recenzje.

Odkupienie Funtów nagród

Casa Chic zaksięguje wszystkie zdobyte funty za nagrody na Twoim koncie w rozsądnym czasie po potwierdzeniu wysyłki kwalifikującego się zakupu. Funty w ramach nagród można wymienić i zastosować tylko jako kredyt przy zakupie w jednej z naszych uczestniczących witryn. Funtów za nagrody nie można wykorzystać do zakupu kart podarunkowych, bonów podarunkowych ani marek wykluczonych przez producenta. Nagrody Funty nie podlegają wymianie na gotówkę i nie mogą zostać zwrócone w celu zwrotu gotówki, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo. Funty nagród zostaną automatycznie doliczone do Twojego zakupu w kasie. Jeśli nie chcesz wymieniać funtów za nagrody w momencie zakupu, wybierz opcję „Usuń” w kasie. Dolary Rewards można łączyć z kodami promocyjnymi Casa Chic, ale nie z żadną inną promocją, ofertą lub inną zniżką Casa Chic. Żadne kredyty ani zwroty nie będą wydawane z jakiegokolwiek powodu po wykorzystaniu Funtów Rewards, w tym niewykorzystanych Funtów Rewards, z wyjątkiem sytuacji opisanych w sekcji „Zwroty” poniżej. Funty Rewards mogą być wykorzystane wyłącznie na koszt produktu i koszt wysyłki. W przypadku zamówień z wieloma pozycjami, funty za nagrody zostaną naliczone na wszystkie pozycje proporcjonalnie na podstawie kwoty w funtach. Casa Chic może w dowolnym momencie zastosować inne ograniczenia lub zakończyć Program Nagród.

Zwroty

Jeśli zwrócisz produkt, który został zakupiony w całości lub w części za pomocą funtów za nagrody, zwrot zostanie przetworzony zgodnie z polityką zwrotów i wymiany Casa Chic. Jeśli zwrot zostanie zaakceptowany przez Casa Chic, funty za zwrócone przedmioty zostaną zwrócone na Twoje konto.

Bilans nagród w funtach

Możesz sprawdzić saldo Funtów Rewards w dowolnym momencie, logując się na „Moje konto”. Prawidłowy adres e-mail i hasło są wymagane, aby zobaczyć saldo Funtów Rewards na swoim koncie. Casa Chic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia, opóźnienia lub błędy w zaksięgowaniu Funtów w ramach Rewards na koncie. Ponosisz odpowiedzialność za wszelką aktywność zachodzącą na Twoim koncie lub za jego pośrednictwem, w tym wymianę Funtów na Nagrody, niezależnie od tego, czy aktywność była autoryzowana.

Wygaśnięcie

Funty nagród niewykorzystane w obowiązującym Okresie Wykupu przepadną. Możesz anulować Funty Rewards dzwoniąc pod numer +356 2703 7470, ale członkowie rozpoznani na Stronie nie mogą zrezygnować z programu.

Nieprzekazywalność i brak agregacji funtów nagrody

Funty za nagrody oraz wszelkie inne prawa, zobowiązania lub korzyści z Programu nagród nie mogą być przenoszone, przypisywane, sprzedawane, wymieniane ani wymieniane przez żadnego członka lub jakąkolwiek inną osobę bez uprzedniej pisemnej zgody Casa Chic, której Casa Chic może wstrzymać według własnego uznania, a każda próba wykonania któregokolwiek z powyższych będzie nieważna. Ponadto funty za nagrody są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku członka. Członkowie nie mogą agregować funtów za nagrody z wielu kont ani wykorzystywać funtów za nagrody w celu zakupu produktów w Witrynie w imieniu innych osób lub w celu odsprzedania takich produktów innym osobom. Oficjalne zasady loterii Casachicboutique.com („Oficjalne zasady”)

DO UDZIAŁU LUB WYGRANIA NIE JEST KONIECZNY ZAKUPU. ZAKUP NIE ZWIĘKSZA SZANS NA WYGRANĄ. NIE TAM, GDZIE ZABRONIONE. Czas trwania jakiejkolwiek Loterii Prezentowej („Promocja”) oraz warunki zakwalifikowania się do takiej Promocji zależą od uznania Sponsora. Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia Promocji („Okres Promocji”) zostaną podane osobno w każdej Promocji i nie będą zmieniane, chyba że nieuniknione okoliczności wymagają tego w interesie uczciwości wobec uczestników zgodnie z pierwotnymi warunkami. W Promocji oficjalnym urządzeniem odmierzającym czas jest zegar komputerowy Sponsora.

UCZESTNICZĄC W PROMOCJI KAŻDY UCZESTNIK POTWIERDZA, ŻE UCZESTNIK JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ W WIEKU PRZYNAJMNIEJ 18 LAT, ŻE UCZESTNIK TEN ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZYMI OFICJALNYMI REGULAMINAMI ORAZ ZNA JEGO TREŚĆ I ZGADZA SIĘ Z ICH TREŚCIAMI. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ CO NAJMNIEJ 18 LAT LUB NIE ZGADZAJĄ SIĘ Z NINIEJSZYMI OFICJALNYMI ZASADAMI LUB SĄ OSOBYMI NIE NATURALNYMI, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

KWALIFIKOWALNOŚĆ: Promocja jest dostępna tylko dla legalnych mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy w momencie przystąpienia do Promocji ukończyli 18 lat. Pracownicy, członkowie kadry kierowniczej i dyrektorzy Casa Chic Ltd. (“Sponsor”) oraz jednostka dominująca Sponsora, podmioty stowarzyszone, filie oraz agencje reklamowe, konkursowe, realizujące i marketingowe (wszystkie takie podmioty (w tym między innymi Sponsor ) są łącznie określane w niniejszym dokumencie jako „Strony promocyjne”), ich najbliższe rodziny (rodzic, dziecko, rodzeństwo i małżonek oraz ich małżonkowie, niezależnie od miejsca zamieszkania) oraz osoby mieszkające w tych samych gospodarstwach domowych co takie osoby (bez względu na to, czy są spokrewnieni lub nie) nie kwalifikują się do udziału w Promocji. Biorąc udział, zgadzasz się na niniejsze Oficjalne Zasady oraz na decyzje Sponsora, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub jego częściowe postanowienie Oficjalnych zasad jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zakazane przez prawo, zasadę lub regulację w jakiejkolwiek części Wielkiej Brytanii, będzie ono nieważne. JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROMOCJI: Sposób przystąpienia do Promocji oraz nagrody za wygranie lub udział w Promocji mogą się różnić i będą określone przy każdej Promocji. Tryb uczestnictwa i nagrody za wygraną lub udział zostaną przekazane na początku Okresu Promocji za pośrednictwem oryginalnego kanału Promocji.

Limit jednego (1) wejścia na osobę w Okresie Promocji.

NAGRODY, RYSUNKI I SZANSE NA ZWYCIĘSTWO: Zwycięskiemu zgłoszeniu zostanie przydzielona w sumie jedna lub więcej nagród („Nagroda”) w drodze losowania elektronicznego lub losowego lub, alternatywnie, najtrafniejsze zgłoszenie zostanie wybrane przez jury wybrany przez Sponsora. Wybór Nagrody (opisany poniżej) nastąpi pierwszego dnia kalendarzowego po zakończeniu Promocji. Wybór będzie dotyczył wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych każdego dnia w okresie promocji. Wyboru dokona Sponsor, którego decyzje są ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z Promocją i nie będzie prowadzona żadna korespondencja. Szanse na wygraną zależą od liczby otrzymanych kwalifikujących się zgłoszeń, chyba że w szczegółach Promocji zaznaczono, że zwycięzca zostanie wybrany przez jury. Każda Nagroda będzie składać się z produktu lub produktów domowych określonych w szczegółach Promocji. Na przykład Nagroda może obejmować co najmniej jedno z poniższych:

 • Meble do sypialni, kuchni, jadalni, łazienki, salonu lub akcentu
 • Domowa rozrywka, domowe biuro lub meble do gier
 • Wystrój domu, akcenty domowe, dywaniki, lustra
 • Oświetlenie
 • Przybory kuchenne, naczynia do pieczenia lub urządzenia kuchenne
 • Pościel i produkty do kąpieli
 • Meble ogrodowe i artykuły do ​​gotowania na zewnątrz
 • Produkty do majsterkowania
 • Meble i produkty dla niemowląt i dzieci
 • Karty podarunkowe

*W przypadku nagrody styl, kolor i rozmiar artykułów gospodarstwa domowego są uzależnione od dostępności w magazynie. Sponsor dołoży starań, aby zapewnić Nagrody w postaci artykułów gospodarstwa domowego w reklamowanym stylu, kolorze i rozmiarze, ale może zastąpić Nagrodę produktami gospodarstwa domowego o alternatywnym stylu, kolorze i rozmiarze, jeśli zapasy reklamowanych Nagród zostaną wyczerpane.

POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCY: Potencjalni zwycięzcy otrzymają powiadomienie o nagrodzie i informacje o odbiorze nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu lub wiadomości w mediach społecznościowych w ciągu czternastu (14) dni po zakończeniu Promocji lub tak szybko, jak to możliwe. Sponsor wyśle powiadomienie na dane potencjalnego zwycięzcy podane w zgłoszeniu i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub nieotrzymanie powiadomienia z powodu zmiany numeru telefonu, adresu pocztowego, profilu w mediach społecznościowych i/lub adresu e-mail uczestnika. Potencjalny zwycięzca będzie miał dwadzieścia osiem (28) dni od daty otrzymania zwycięskiego powiadomienia na potwierdzenie otrzymania powiadomienia, aby móc odebrać swoją nagrodę. Potencjalny zwycięzca podlega weryfikacji, w tym weryfikacji wieku. Jeśli z takim potencjalnym zwycięzcą nie można się skontaktować w rozsądnym czasie, jeśli potencjalny zwycięzca nie spełnia warunków, jeśli jakiekolwiek powiadomienie zostanie zwrócone jako niedostarczalne lub jeśli potencjalny zwycięzca w inny sposób nie zastosuje się w pełni do niniejszych Oficjalnych zasad, przepadnie nagroda i , jeśli pozwoli na to czas, alternatywny zwycięzca zostanie wybrany spośród wszystkich pozostałych zgłoszeń otrzymanych w okresie promocji. OGÓLNE WARUNKI NAGRODY: Nagroda zostanie przyznana przez Sponsora wyłącznie po zweryfikowaniu przez potencjalnego zwycięzcę kwalifikacji (na żądanie Sponsora) oraz zgodności z niniejszymi Oficjalnymi Zasadami i ostatecznej akceptacji przez Sponsora. Nagroda zostanie dostarczona wyłącznie na adresy w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Niedozwolona jest zamiana Nagrody, ekwiwalent pieniężny Nagrody, przeniesienie lub cesja Nagrody, chyba że Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody nagrodą o równej lub wyższej wartości, według własnego uznania. Nagroda jest przyznawana „tak jak jest” bez żadnej gwarancji ani gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Wszelkie gwarancje i/lub gwarancje dotyczące Nagrody (jeśli istnieją) podlegają warunkom odpowiednich producentów, a zwycięzca zgadza się zwracać się wyłącznie do takich producentów w celu uzyskania takiej gwarancji i/lub gwarancji. Wszelkie koszty, podatki i wydatki związane z przyjęciem i wykorzystaniem Nagrody, które nie zostały określone w niniejszym dokumencie jako przewidziane, są wyłączną odpowiedzialnością odpowiedniego zwycięzcy. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, potencjalny zwycięzca może być zobowiązany do przedstawienia dowodu kwalifikowalności oraz wypełnienia i odesłania formularza publikacji informacji w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od próby jego dostarczenia. Nieprzestrzeganie tego terminu lub zwrot jakiegokolwiek powiadomienia o nagrodzie/nagrodzie jako niedostarczalnego może skutkować dyskwalifikacją pracy potencjalnego zwycięzcy. PUBLIKACJA REKLAMOWA:Każdy zwycięzca zgadza się uczestniczyć w rozsądnym rozgłosie, jakiego może wymagać Sponsor w związku z Promocją. Sponsor zastrzega sobie prawo do publikowania imienia i nazwiska każdego zwycięzcy, fotografii, województwa, zgłoszenia do Promocji, wypowiedzi zwycięzcy i głosu zwycięzcy na swojej stronie internetowej, na stronach mediów społecznościowych, drukowanych, telewizyjnych, radiowych, elektronicznych, kablowych, na stronach internetowych osób trzecich, bez dalszych ograniczenie, ograniczenie, odszkodowanie, powiadomienie, przegląd lub zatwierdzenie. RÓŻNE: Uczestnicy, którzy nie zastosują się do wszystkich instrukcji określonych w Promocji i niniejszych Oficjalnych zasadach, mogą zostać zdyskwalifikowani. Wszystkie zgłoszenia do Promocji stają się własnością Sponsora i nie będą potwierdzane ani zwracane. Zgłoszenia online będą uważane za wprowadzone przez upoważnionego właściciela konta na adres e-mail lub profil w mediach społecznościowych podany w momencie zgłoszenia i musi on/ona przestrzegać niniejszych Oficjalnych zasad. Uprawnionym posiadaczem konta jest osoba fizyczna, która została przypisana do adresu e-mail lub profilu w mediach społecznościowych przez dostawcę dostępu do Internetu, dostawcę usług internetowych lub inną organizację odpowiedzialną za przypisanie adresów e-mail dla domeny powiązanej z przesłany adres e-mail lub profile powiązane z odpowiednią platformą mediów społecznościowych. PRYWATNOŚĆ: Dane osobowe zebrane przez Sponsora będą wykorzystywane do administrowania Promocją i przyznania Nagrody. Ponadto, zgłaszając się, uczestnicy i/lub zwycięzcy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Sponsora danych osobowych uczestnika/zwycięzcy zgodnie z jego Polityką prywatności pod adresem https://casachicboutique.com/privacy-policy. Prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności w celu uzyskania ważnych informacji dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez Sponsora.

ZWOLNIENIE I ODSZKODOWANIE: PRZYJMUJĄC PROMOCJĘ, UCZESTNICY I/LUB ZWYCIĘZCA ZGADZAJĄ SIĘ ZWOLNIĆ, UDZIELIĆ ODSZKODOWANIE I ZACHOWAĆ NIEBEZPIECZNE STRONY PROMOCJI ORAZ KAŻDY Z ICH RODZICÓW, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH, JAK RÓWNIEŻ NASTĘPCY I WŁAŚCICIELE ORAZ PRZEPISYWANIA PEŁNE , PRZEDSTAWICIELÓW, PRACOWNIKÓW, WSPÓLNIKÓW, KONTRAHENTÓW I PRZEDSTAWICIELI KAŻDEGO, OD WSZELKICH ROSZCZEŃ, KOSZTÓW, SZKÓD, BEZPOŚREDNICH LUB BEZPOŚREDNICH, W TYM UZASADNIONYCH OPŁAT PRAWNIKÓW LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY LUB SZKODY OGRANICZONE DO, ŚMIERCI I WŁASNOŚCI, BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROMOCJI LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI, LUB JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE LUB ZARZUT, KTÓRY BYŁ PRAWDZIWY, STANOWIŁBY NARUSZENIE UCZESTNICTWA LUB OŚWIADCZENIA, GWARANCJE LUB ZOBOWIĄZANIA ZWYCIĘZCY, WARUNKI PROMOCJI I/LUB OFICJALNE ZASADY LUB PRZYJĘCIE, WYKORZYSTANIE/NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE LUB POSIADANIE JAKIEJKOLWIEK NAGRODY (LUB DZIAŁANIA Z NAMI ZWIĄZANEJ).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI UCZESTNICY I ZWYCIĘZCA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE (1) W ŻADNYM WYPADKU UCZESTNIK I/LUB ZWYCIĘZCA NIE BĘDZIE UZYSKAĆ ​​NAGRÓD, A UCZESTNIK I/LUB ZWYCIĘZCA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW DO ROSZCZEŃ, KARNYCH, PRZYPADKOWYCH, PRZYPADKOWYCH LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY I WSZELKIE ROSZCZENIA, WYROKI LUB NAGRODY BĘDĄ OGRANICZONE DO RZECZYWISTYCH WYDATKÓW WŁASNYCH; (2) WSZYSTKIE PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ PROMOCJI LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ PROMOCJĄ LUB PRZYZNANĄ NAGRODĄ ZOSTANĄ ROZWIĄZANE INDYWIDUALNIE, BEZ ŻADNEJ FORMY POZWU ZBIOROWEGO; ORAZ (3) W ŻADNYM WYPADKU ŻADNY UCZESTNIK I/LUB ZWYCIĘZCA NIE BĘDZIE UPRAWNIONY DO OTRZYMYWANIA OPŁAT ADWOKACYJNYCH. UCZESTNICY I/LUB ZWYCIĘZCA ZRZEKAJĄ SIĘ WSZYSTKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. OŚWIADCZENIE: Strony Promocji nie ponoszą odpowiedzialności za błędy drukarskie lub typograficzne w niniejszym Oficjalnym Regulaminie lub w jakichkolwiek materiałach związanych z Promocją. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, który manipuluje procesem zgłoszenia. Sponsor zastrzega sobie również prawo do zakończenia, zawieszenia, anulowania lub modyfikacji Promocji oraz przyznania Nagrody za Promocję spośród wszystkich kwalifikujących się, niepodejrzanych zgłoszeń otrzymanych (i) w dniu zakończenia, anulowania lub modyfikacji, stosownie do przypadku, przy użyciu procedurę oceniania opisaną powyżej oraz (ii) losowo, jeśli z jakiegokolwiek powodu niniejsza Promocja nie może przebiegać zgodnie z planem (w tym infekcja wirusem komputerowym, błędami, manipulacjami, oszustwami, nieautoryzowanymi interwencjami, awariami technicznymi lub innymi przyczynami które mogą zepsuć lub naruszyć uczciwość, uczciwość lub właściwą grę w Promocji), a zaniechanie tego byłoby nieuczciwe lub niekorzystne dla uczestników, którzy uczestniczyli zgodnie z pierwotnymi zasadami Promocji. Strony Promocji nie ponoszą odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek zdarzenia, które mogą spowodować błędy i/lub zatrzymanie lub modyfikację Promocji, w tym między innymi jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awaria linii komunikacyjnej, kradzież lub zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp lub zmiana wpisów, (ii) wszelkie straty lub uszkodzenia lub utracone możliwości z powodu problemów lub awarii technicznej dowolnego systemu telekomunikacyjnego, sprzętu, oprogramowania lub łączności (w tym między innymi do telefonów, sieci lub linii telefonicznych, komputerowych systemów internetowych, serwerów lub dostawców usług kablowych, satelitarnych lub internetowych, sprzętu komputerowego, sprzętu mobilnego, oprogramowania lub jakiejkolwiek innej awarii jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub zgłoszenia, które ma otrzymać Sponsor), niezależnie od tego, czy opis problemów technicznych, błędów ludzkich lub przeciążenia ruchu w Internecie lub na dowolnej witrynie internetowej lub dowolnej ich kombinacji (w tym wszelkie obrażenia lub szkody poniesione przez uczestnika lub jakąkolwiek inną osobę komputer lub urządzenie mobilne związane lub wynikające z udziału w niniejszej Promocji lub pobierania jakichkolwiek materiałów w tej Promocji) lub (iii) komputerowe, mobilne, mechaniczne, techniczne, elektroniczne, sieciowe lub inne błędy lub problemy, w tym wszelkie błędy lub problemy, które mogą mają miejsce w związku z administrowaniem Promocją, przetwarzaniem zgłoszeń lub w jakichkolwiek innych materiałach związanych z Promocją. Strony Promocji mogą, według wyłącznego uznania Sponsora, uniemożliwić każdemu uczestnikowi udział w niniejszej Promocji, jeśli naruszy Oficjalne Zasady lub działa: (a) w sposób, który Sponsor uzna za nieuczciwy; (b) z zamiarem drażnienia, grożenia lub nękania innego uczestnika, zwycięzcy lub Sponsora; lub (c) w jakikolwiek inny destrukcyjny sposób. W przypadku przyznania większej liczby nagród w wyniku awarii, błędu lub awarii komputera, sprzętu lub oprogramowania, lub z jakiegokolwiek innego powodu w dowolnej kategorii nagród, niż określono dla tej kategorii w Oficjalnych zasadach, Sponsor zastrzega sobie prawo do przyznania tylko takiej liczby nagród określonych w Oficjalnych Zasadach dla tej kategorii uczestnikom wybranym jako zwycięzcy jako zwycięzcy w kolejności wyboru.

UWAGA: JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA LUB PRÓBY UCZESTNICZĄCEGO I/LUB ZWYCIĘZCY DOTYCZĄCE UMYŚLNEGO USZKODZENIA WITRYNY INTERNETOWEJ LUB PODWYŻSZENIA UPRAWNIONEJ DZIAŁALNOŚCI PROMOCJI MOGĄ BYĆ NARUSZENIEM PRAWA. W PRZYPADKU TAKIEJ PRÓBY, STRONY PROMOCJI ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA I INNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH (W TYM OPŁATY ADWOKATÓW) OD TAKICH OSÓB W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

WYBÓR PRAWA I JURYSDYKCJI: Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione, wszystkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków uczestników lub zwycięzcy będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim bez wpływu na jakiekolwiek wybór prawa lub przepisy kolizyjne lub przepisy kolizyjne, które w przeciwnym razie mogłyby spowodować zastosowanie prawa jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż Anglia i Walia. Wszelkie działania mające na celu prawne lub słuszne zadośćuczynienie wynikające z Promocji lub niniejszego Oficjalnego Regulaminu lub z nimi związane mogą być wnoszone wyłącznie przed sądy angielskie. Uczestnicy i/lub zwycięzca niniejszym nieodwołalnie zgadzają się na osobistą jurysdykcję wspomnianych sądów i zrzekają się wszelkich roszczeń z tytułu niedogodności forum lub braku jurysdykcji osobistej, które mogą mieć. LISTA ZWYCIĘZCÓW: Uczestnicy są odpowiedzialni za przestrzeganie niniejszego Oficjalnego Regulaminu. Aby otrzymać listę zwycięzców konkretnej Promocji, wyślij zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na adres: Casachicboutique.com Giveaway Lista zwycięzców, c/o Casa Chic Ltd., 102 Fulham Palace Road, Hammersmith, London, W6 9PL, Wielka Brytania. W swoim zgłoszeniu prosimy o podanie dat Okresu Promocji i Nagrody. SPONSOR: Casa Chic Ltd., 102 Fulham Palace Road, Hammersmith, London, W6 9PL, Wielka Brytania Warunki korzystania z bonu upominkowego Casa Chic Poniższe warunki i postanowienia („Warunki”) mają zastosowanie do każdego pierwotnie zakupionego elektronicznego bonu upominkowego casachicboutique.com przez Ciebie lub kogoś w Twoim imieniu („bon upominkowy”) za pośrednictwem witryny internetowej casachicboutique.com. Bony upominkowe są wydawane przez firmę Casa Chic Ltd. (zwaną dalej „Casa Chic”, „Casa Chic Boutique”, „my”, „nas” lub „nasz”). Kupując bon podarunkowy, akceptując i zachowując bon podarunkowy lub korzystając z bonu podarunkowego, zgadzasz się na niniejsze Warunki.

 • Karty podarunkowe są ważne w kraju i walucie, w której zostały zakupione. Karty podarunkowe zakupione na casachicboutique.com.
 • Bonów upominkowych nie można używać do zakupu bonów upominkowych ani kart podarunkowych.
 • Bony upominkowe nie są wymienialne na gotówkę i nie mogą być zwrócone w celu zwrotu gotówki, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo.
 • Karty podarunkowe nie mogą być odsprzedawane, a zamówienia kart podarunkowych nie mogą być anulowane, aktualizowane ani zwracane.
 • E-karty podarunkowe mogą nie być wymienialne do 4 godzin w dni powszednie i do 12 godzin w weekendy.
 • Korzystanie z bonu podarunkowego jest ograniczone do kwoty środków znajdujących się na bonie podarunkowym. Pełna kwota każdego zakupu, w tym podatki, zostanie odjęta od środków znajdujących się na bonie podarunkowym, aż do łącznej kwoty środków dostępnych na bonie podarunkowym. Wszelkie niewykorzystane saldo zostanie przelane na konto bonu upominkowego odbiorcy i nie można go przenosić. Jeśli dokonasz zakupu, a na bonie podarunkowym nie ma wystarczających środków na pokrycie tego zakupu, musisz zapłacić różnicę za pomocą ważnej karty kredytowej lub debetowej. W zakresie dozwolonym przez prawo, pierwotna data ważności będzie miała zastosowanie do każdego niewykorzystanego salda.
 • Ryzyko utraty i tytuł do bonów upominkowych przechodzi na nabywcę z chwilą naszej elektronicznej transmisji do nabywcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgubione lub skradzione bony upominkowe i nie zastąpimy ich. Chroń swój bon upominkowy tak, jakby był gotówką i chroń bon upominkowy przed autoryzowanym użyciem.
 • Casa Chic może przekazać nabywcom bonów upominkowych informacje o statusie realizacji bonów upominkowych.
 • Casa Chic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków od czasu do czasu według własnego uznania. Takie zmienione warunki będą obowiązywać w odniesieniu do wszelkich bonów upominkowych zakupionych po dacie opublikowania tych zmienionych Warunków na stronach internetowych Casa Chic.
 • Odsprzedaż bonu upominkowego lub wykorzystanie go do nieautoryzowanej reklamy, marketingu, loterii lub innych celów promocyjnych jest surowo zabronione. Twoje prawo do wykorzystania środków z bonu podarunkowego jest prawem ograniczonym, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i obowiązującego prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy cenowe, typograficzne lub inne w jakiejkolwiek ofercie i zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich zamówień wynikających z takich błędów.
 • W przypadku podejrzenia oszustwa lub nadużycia w związku z bonami podarunkowymi zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia korzystania z bonu podarunkowego według własnego uznania.
 • W przypadku podejrzenia oszustwa lub nadużycia w związku z bonami podarunkowymi mają sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia i z bonu podarunkowego według uznania.
 • Obecnie nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych dotyczących nabywców Kart. Zastrzegamy sobie jednak prawo do uzyskania danych osobowych o Tobie zgodnie z polityką prywatności zamieszczonątutaj, jeśli takie informacje są niezbędne do obsługi Karty lub odpowiedzi na Twoje zapytania lub do innych celów.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień, umów, postanowień lub warunków niniejszych Warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, wówczas takie postanowienia, umowy, postanowienia lub warunki będą uważane za możliwe do oddzielenia od pozostałych postanowień, umów, postanowień lub warunków niniejsze Warunki w żaden sposób nie wpływają na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.
 • Niniejsze Warunki określają całość zrozumienia stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków, a wszystkie wcześniejsze porozumienia, pisemne lub ustne, są zastępowane przez niniejsze Warunki. Wszystkie warunki określone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie w zakresie dozwolonym przez prawo.